show

Den onde hånd: Racismens visuelle kultur

Den onde hånd: Racismens visuelle kultur

Åbent foredrag ved professor, dr. phil. Susanne Regener om visualiseringer af mennesker og om visualiseringernes kulturhistoriske fortolkninger.

Time

11.04.2019 kl. 15.00 - 16.00

Description

På baggrund af sin nyligt udkomne bog «Fabrikation eines Verbrechers» [Fabrikation af en forbryder], skrevet sammen med Axel Doßmann, vil Susanne Regener tale om visualiseringer af mennesker og om visualiseringernes kulturhistoriske fortolkninger. Hun tager et konkret afsæt i afbildninger af en såkaldt forbryders ’hænder’, der fungerer som eksempel på, hvordan hånden viser sig at være en pars pro toto for hele mennesket og som ekstrem position afspejler samfundets viden i forskellige historiske tider. I forlængelse heraf diskuterer hun bogen som medium og som konstituerende for forskningsfeltet visuel kultur.

Forside til Fabrikation eines Verbrechers

Foredraget er på dansk

Susanne Regener

Susanne Regener er dr. fil og professor i Mediehistorie og Visuel Kultur på Sigen Universitet. Hun har været gæsteprofessor i visuel kultur på DPU i København og er pt adjungeret professor på Københavns Universitet. Susannes forskningsinteresser er:

  • Mediehistorisk blik på forbrydere og vredens medialiseringsformer
  • Amatør visualiseringer af protest
  • Etnologisk billedforskning i Roma/Sinti og sigøjnere
  • Aldersportrætter i kunst, popkultur og videnskab.

Susanne har udgivet en række publikationer inden for området, og har desuden udgivet på dansk.

Host

Forskningscenter ViLD

Address

Aalborg Universitet i København, A.C. Meyers Vænge, 15, 2450 København SV. Lokale: 3.084a